NEW PIG Kit Anti-Derrames Para Hidrocarburos Envase de 240 Litros

SY-KIT240SA
Kit Anti-Derrames para Aceite | Envase de 240 Litros | Absorbe: 188 Litros. Código: SY-KIT240SA.